Dnes je | Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava | veda@veda.sk | WAP | knihy.veda.sk

lingvistika.sk Diskusné fórum portálu Lingvistika.sk!

: Vitajte na webových stránkach venovaných lingvistike, jazykovede, slovesnosti, komunikácií a pravidlám pravopisu! Sme tu pre Vás. :-)

> Fonetika

> Lexikológia

> Morfológia

> Syntax

> Štylistika

> Etymológia

> Pravopis

> Slovesnosť

> Logopédia

> Linky (URL)

Pridajte Váš email!

A budete informovaní o novinkách na našej WWW a WAP stránke.

Reklama!

Názory našich spolupracovníkov nemusia súhlasiť s názormi autorov projektu.

Zverejnené texty neprešli
jazykovou korektúrou.

Nevyžiadané podklady a fotografie sa nevracajú!

Ďalšia reprodukcia materiálov možná len so súhlasom autorov projektu.

Za obsah inzerátov zodpovedajú inzerenti!

Aby ste sem trafili aj nabudúce stlačte prosím nasledujúce dve klávesy naraz CTRL+D.
Stránka sa Vám automaticky uloží do bookmarkov!

Sponzori e-projektu:

AKRONET
A-ZET
LOX Technologies
VISOFT

NAJ.sk

 


Lingvistika

lingvistika = jazykoveda

- empirická veda o jazyku; opisuje určité dané jazyky a ukazuje normy ich správneho používania. Lingvistika je empirická veda, ktorá opisuje a vysvetľuje formálne, sémantické a komunikatívne funkcie jazyka a fungovanie prirodzených jazykov v procese komunikácie v rámci všeobecnej teórie jazykových štruktúr. Empirickosť lingvistiky spočíva v tom, že lingvisti najprv pozorujú jazykové javy, zhromažďujú ich a napokon sa snažia vybudovať všeobecnú, či dokonca univerzálnu teóriu jazyka. Lingvistika pritom venuje pozornosť aj historickému vývoju prirodzených jazykov, ich diachrónnemu aspektu. Lingvistika sa vyvinula z tradičnej filológie ( L204;113). ( L55;63 L1334;10).

* Zdroj: http://dent.ii.fmph.uniba.sk/~filit/fil/fil.html
Hľadáme odborného garanta a webmastra pre tento projekt!

Ak máte záujem sa aktívne (a bezplatne!) podieľať na napĺňaní obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu, pošlite nám e-mail (do rubriky predmet správy napíšte LINGVISTIKA) na adresu:

peter@veda.sk

S úctou

Mgr. Peter Krákorník


Krátky slovník slovenského jazyka | Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV | Slex


www.astronomia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Staňte sa sponzorom občianského združenia veda.sk!
Číslo účtu: 2669040126/1100


Projekt www.veda.sk!

  Odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, monitor s uhlopriečkou 15".
WWW stránky sú optimalizované pre MS Internet Explorer 4.0 a vyššie verzie.

Copyright © 1999 - 2013, Občianske združenie veda.sk, Hraničná 73, 821 05 Bratislava

: KONEČNÁ CENA OD 60,-SK NA MESIAC! NAJLACNEJŠÍ WEBHOSTING V SR! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE! ;-)

Doména www.lingvistika.sk patrí do portfólia občianského združenia veda.sk